Prečo LEO interpreting?


Usilujem sa poskytovať služby najvyššej kvality plne prispôsobené vašim potrebám a príjemcom.

Vďaka skúsenostiam z rozličných prostredí a kultúr vám pomôžem osloviť vaše cieľové publikum a dosiahnuť, aby váš hlas bolo počuť.

Objednávate jazykové služby prvýkrát? Oslovte ma a spoločne pripravíme komplexný plán pre váš projekt. V prípade potreby vám poskytnem podporu aj pri zabezpečení ďalších jazykových kombinácií.

Služby


Tlmočenie

PREVOD INFORMÁCIÍ Z JEDNÉHO JAZYKA DO DRUHÉHO ÚSTNOU FORMOU

Simultánne tlmočenie na diaľku (RSI)

Prečo si zvoliť simultánne tlmočenie na diaľku?

 • Je užívateľsky ústretové: na simultánne tlmočenie na diaľku sa používajú jednoduché platformy, ktoré sú bežnému používateľovi dobre známe, ako napríklad Zoom či Webex.
 • Je nákladovo efektívne, ekologické a flexibilné: vďaka simultánnemu tlmočeniu na diaľku máte dosah na neobmedzene veľké publikum kdekoľvek na svete, a to s nulovou energetickou a uhlíkovou stopou.
 • Ešte ste sa so simultánnym tlmočením na diaľku nestretli? Obráťte sa na mňa a dozviete sa viac o svojich možnostiach či o podujatiach organizovaných pomocou profesionálnych nástrojov na RSI, ako sú Kudo či Interprefy.

Preklad

PREVOD INFORMÁCIÍ Z JEDNÉHO JAZYKA DO DRUHÉHO PÍSOMNOU FORMOU

Medzi hlavné jazykové služby, ktoré poskytujem, patria:

 • právny preklad (zmluvné, inštitucionálne a administratívne dokumenty)
 • preklad v oblasti vzdelávania (vzdelávacie materiály, školenia, online kurzy, akademické práce, certifikácie)
 • marketingové texty (webstránky, prezentácie, reklamné texty)
 • post-editovanie strojového prekladu (PEMT)
 • revízie a korektúry

Angličtina pre malé a stredné podniky

Vyučovaniu angličtiny sa profesionálne venujem už 15 rokov. Za toto obdobie som angličtinu učila v štyroch krajinách a medzi mojich klientov patrili ľudia s utečeneckým pôvodom, študenti pripravujúci sa na jazykovú certifikáciu (IELTS, TOEFL) či podnikatelia.

V súčasnosti sa zameriavam motivovaných dospelých od úrovne B1/B2 z radov malých a stredných podnikov, ktorých cieľom je posunúť sa s jazykom na vyššiu úroveň a dosiahnuť tak sebavedomé a reprezentatívne vystupovanie v profesionálnej oblasti v cudzom jazyku.

Moje individuálne hodiny sú založené na priamej metóde, čo znamená, že sa so svojimi klientami sústreďujem na aktívne používanie cudzieho jazyka v praxi, odbúravanie strachu z rozprávania a premenu pasívnej slovnej zásoby na aktívnu.

Každú hodinu pripravujem na mieru podľa potrieb svojich klientov a vediem ju dynamicky. Zameriavam na pritom ich oblasti záujmov a doterajšie jazykové „zlozvyky“, ktoré krok za krokom spoločne odstraňujeme. Kladiem dôraz na to, aby sa čo najviac naučili priamo na hodine, no zároveň klientov učím, že práca „na hodine“ nestačí a vediem ich k metódam, pomocou ktorých učenie jazyka začlenia do svojho každodenného života.

Ak sa vám zdá, že práve to potrebujete, aby ste konečne dosiahli pokrok v učení, neváhajte ma kontaktovať.

O mne – Mgr. Zuzana Kusá


Kvalifikácie

 • titul Mgr. v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a nemecký jazyk, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (2014)
 • členka Chartered Institute of Linguists (58086)
 • členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov
 • laureátka EPSO/AD/320/15 – Prekladatelia zo slovenského jazyka
 • tlmočníčka a certifikáciou Kudo – Multilingválne konferenčné tlmočenie
 • stáž na Generálnom riaditeľstve pre preklad Európskeho Parlamentu v Luxemburgu (2015)
 • profesijný rozvoj a vzdelávanie v oblasti zmluvného práva, práva obchodných spoločností a práva EÚ

Špecializácie

 • právny a obchodný styk
 • záležitosti na úrovni EÚ
 • formálne a neformálne vzdelávanie
 • komunitný rozvoj a mimovládny sektor
 • sociálne záležitosti a migračná politika
 • verejné obstarávanie, fondy a tendre EÚ
 • ochrana životného prostredia a energia

Moji klienti

 • verejné orgány
 • malé a stredné podniky
 • fyzické osoby

Čo povedali klienti


Spolupracujme


Potrebujem tlmočníka. Ako postupovať?

V prípade, že hľadáte tlmočníka, pošlite mi čo najviac informácií o plánovanej udalosti. Nezabudnite uviesť miesto, dátum a trvanie, typ účastníkov/cieľové publikum a program.

Koľko stojí tlmočenie?

Nasadenie tlmočníka sa počíta na pracovný deň (8 hodín vrátane prestávok) alebo pracovný poldeň (4 hodiny). Na rozdiel od iných služieb je kalkulácia na hodiny skôr výnimkou, keďže tlmočenie zahŕňa aj prípravu, rešerš, cestovanie, technické skúšky a pod.

Ako môžem tlmočníkovi uľahčiť prácu?

V záujme kvality tlmočenia sa dôrazne odporúča poskytnúť tlmočníkovi všetky príslušné podkladové materiály, ako sú programy stretnutí, prezentácie, obsah školení alebo zoznamy účastníkov. Tlmočník tak bude náležite pripravený na danú tému a terminológiu.

Potrebujem prekladateľa. Ako postupovať?

Dokument, ktorý potrebujete preložiť, mi pošlite na e-mailovú adresu alebo ma v súrnych prípadoch kontaktujte najskôr telefonicky. Nezabudnite uviesť požadovaný termín, jazykovú kombináciu, účel prekladu a cieľové publikum.

V akom formáte môžem dodať dokumenty?

Najideálnejší typ súboru je taký, ktorý sa dá upravovať, a preto je práca s ním rýchlejšia a ľahšia. Druhou možnosťou je zaslanie naskenovaného súboru, u ktorého je však potrebné dostatočne vysoké rozlíšenie.

Ako môžem prekladateľovi uľahčiť prácu?

Čím viac informácií mi poskytnete, tým rýchlejšie dokážem dodať želaný preklad. V prekladovom procese je veľmi užitočné, ak sú k dispozícii preklady podobných textov, zdroje a doplňujúce informácie či zaužívaná terminológia organizácie alebo oblasti. Referenčné texty sú obzvlášť dôležité pre zachovanie jednotnosti terminológie v preklade.

Koľko stojí preklad?

Štandardne sa cena prekladateľských služieb kalkuluje na základe počtu slov obsiahnutých vo východiskovom texte. Jedna normostrana predstavuje 250 slov. Len málokedy preto jedna strana textu znamená jednu normostranu na preklad. Napríklad v programe Microsoft Word si môžete jednoducho skontrolovať, koľko normostrán má váš text.

Ako získam lepšiu cenovú ponuku?

Štandardom v oblasti jazykových služieb softvér na počítačom podporovaný preklad, ktorý používam aj ja. Tieto nástroje prekladateľom uľahčujú prácu tým, že preklady jednotlivých segmentov ukladajú do prekladateľskej pamäte a v prípade opakujúceho sa textu automaticky ponúkajú ekvivalent v cieľovom jazyku.

Vďaka tomu vám dokážem ponúknuť výhodnejšiu cenu prekladu v porovnaní s prekladom bez softvéru. Zároveň to znamená, že pri dlhodobej spolupráci a väčšom objeme textov na preklad budú vaše náklady na prekladateľské služby oveľa nižšie.

Kontakt


Zuzana Kusá – LEO interpreting

Sídlo: Pivovarská 1119/9, 036 01 Martin, Slovakia
IČO: 52 617 971

Telefón: +421 905 576 113
E-mail: info@leo-interpreting.sk
Web: www.leo-interpreting.sk